Apakah risiko dalam stok masa nyata?

Stok boleh memaparkan pergerakan yang ketara dalam masa satu hari. Biasanya, pergerakan tidak terlalu besar, tetapi pada hari-hari tertentu, seperti ketika pengumuman keuntungan atau ketika terjadi peristiwa utama yang berkaitan dengan aset tertentu, pergerakan ini boleh melebihi 10%.

Anda harus sedar bahawa penggunaan leveraj boleh membawa risiko tahap yang lebih tinggi kerana leveraj akan menyebabkan keuntungan dan kerugian yang berlipat kali ganda.