Mengapakah risiko dalam saham masa nyata lebih tinggi berbanding pasaran FX?

Ini adalah disebabkan oleh pergerakan harga yang besar pada setiap hari. Jurang harga adalah tingkah laku tambahan yang lebih banyak boleh dilihat pada dagangan saham.

Jurang harga umumnya berlaku selepas pengumuman dan boleh mencetuskan pesanan Hentikan Kerugian/Ambil Keuntungan dengan segera.