Apakah margin?

Margin adalah jumlah dana yang anda peruntukkan dari ekuiti akaun anda untuk membuka kedudukan.

 

Pada kedudukan leveraj, margin sering dinyatakan sebagai peratusan pendedahan kedudukan ke pasaran.

 

Sebagai contoh, satu dagangan dengan jumlah yang dilaburkan sebanyak $500 dan leveraj x5 mempunyai pendedahan sebanyak $2,500. Margin adalah sebanyak $500 atau 20%.