Adakah eToro Wallet dikawal selia?

Dompet tersebut disediakan oleh eToro X Limited ('eToro X'), syarikat liabiliti terhad yang telah diperbadankan di Gibraltar dengan nombor syarikat 116348 dan dengan pejabat berdaftarnya di 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. eToro X adalah penyedia DLT yang dikawal selia yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Gibraltar di bawah Akta Perkhidmatan Pelaburan dan Kewangan Fidusiari dengan nombor lesen FSC1333B.