Apakah yang dimaksudkan untuk menukar syiling? (eToro Wallet)

Menukar syiling bermakna mengubah satu jenis aset kripto ke aset kripto lain. Untuk menukar aset kripto, anda perlu memilih syiling asal yang anda hendak tukar dan kepada syiling yang anda hendak tukar. Anda kemudian akan diminta memasukkan jumlah yang diperlukan dalam unit.