Mengapa sebaran adalah berbeza-beza?

Di eToro, penyebaran adalah berubah-ubah.

Sebaran mungkin berbeza pada setiap instrumen mengikut keadaan pasaran. Instrumen yang biasanya lebih tidak menentu lebih mudah terdedah kepada variasi penyebaran yang lebih luas berbanding instrumen lain yang lebih stabil.

Ini bermakna penyebaran yang akan anda terima pada pembukaan dan penutupan kedudukan tidak boleh diramalkan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, eToro berusaha untuk menyediakan kadar terbaik pada setiap masa dan hanya berurusan dengan penyedia kecairan peringkat teratas.

Penyebaran pada halaman yuran kami mewakili penyebaran minimum yang mungkin untuk sebarang instrumen yang diberikan dan oleh sebab itu, ia hanya digunakan sebagai panduan sahaja.