Apakah 'Menunggu Tutup'?

Kedudukan boleh ditutup hanya apabila pasaran yang anda berdagang sudah dibuka.

 

Sekiranya anda mengklik butang 'Tutup' apabila pasaran ditutup (contohnya, semasa hujung minggu atau masa rehat pasaran), ini akan mewujudkan satu arahan untuk menutup perdagangan apabila pasaran dibuka semula. Garis kedudukan akan menunjukkan 'Menunggu Tutup' sehingga pasaran dibuka semula. Kedudukan tersebut akan ditutup pada kadar pertama yang tersedia di pasaran.

 

Walaupun kedudukan dalam status 'Menunggu Tutup', anda mempunyai pilihan untuk mengklik butang 'Batal' untuk mengekalkan kedudukan terbuka.

 

Sekiranya anda berhenti menyalin seorang pedagang yang sedang melakukan dagangan di pasaran yang ditutup pada waktu itu, ini akan mewujudkan satu arahan untuk menutup perdagangan yang disalin apabila pasaran tersebut dibuka semula. Seluruh salinan akan kekal dalam status 'Menunggu Tutup' sehingga semua dagangan dalam hubungan salin ditutup. Dana dalam salinan akan dipindahkan ke baki yang tersedia hanya apabila seluruh salinan ditutup. Adalah tidak boleh untuk membatalkan penutupan sementara salinan di dalam status 'Menunggu Tutup'.