Adakah saya perlu membayar cukai atas dagangan saya?

Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan kami untuk mengira dan membayar apa-apa cukai yang berkenaan di negara mereka atau negara-negara pemastautin cukai.

 

Anda boleh menggunakan maklumat dari penyata akaun anda untuk mengira pendapatan yang boleh dikenakan cukai yang mungkin perlu dimasukkan dalam penyata cukai anda.

 

eToro mungkin diminta untuk memberikan maklumat ini kepada pihak berkuasa cukai tempatan anda, sesuai dengan Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing (FATCA) dan Piawaian Pelaporan Umum (CRS). Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.

 

Sila ambil perhatian bahawa menerima bayaran dividen adalah perkara yang boleh dikenakan cukai dalam beberapa kes dan bidang kuasa. Dalam hal ini, eToro menahan peratusan cukai tertentu bergantung pada undang-undang negara di mana syarikat yang mengeluarkan dividen tersebut diperbadankan. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.