Adakah saya perlu membayar cukai atas dagangan saya?

eToro tidak mengutip cukai untuk mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan adalah menjadi tanggungjawab pelanggan kami untuk mengira dan membayar apa-apa cukai yang berkaitan yang relevan di negara yang mereka tinggal.

 

Anda boleh mendapatkan Ringkasan Kewangan pada halaman terakhir penyata akaun yang akan membantu anda memfailkan cukai anda.

 

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin dikehendaki untuk memberikan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa cukai tempatan, selaras dengan Standard Pelaporan Bersama.