Kenapa kedudukan saya ditutup disebabkan oleh Peralihan Kontrak (CR)?

Adalah penting untuk diambil perhatian bahawa dagangan dalam Indeks China A50, Tembaga, Koko, Gandum, Kapas, Aluminium, Nikel, Gula, Paladium dan Pasaran Hadapan Minyak bulanan adalah tertakluk kepada kontrak yang ditutup secara bulanan, dua kali sebulan atau suku tahunan.

Sebarang dagangan terbuka di pasaran ini akan ditutup secara automatik pada tarikh tamat kontrak pada masa pasaran ditutup.

Anda boleh mendapatkan tarikh luput yang akan datang pada halaman Masa & Yuran Pasaran.

Sekiranya kedudukan anda ditutup disebabkan oleh Peralihan Kontrak, ia akan ditunjukkan dalam Sejarah dagangan anda dengan ikon 'CR' biru bersebelahan dengannya.