Bagaimanakah eToro menyimpan wang saya?

Dana anda (kecuali margin) akan disimpan dalam akaun bank yang terpisah atau dalam akaun yang terpisah dengan firma lain yang sah yang mungkin merupakan gabungan kami (iaitu ia akan disimpan secara terpisah dari dana kami sendiri), sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa.

Kecuali kami bersetuju untuk melakukannya dengan anda secara berasingan, kami tidak akan membayar faedah atas wang pelanggan yang kami pegang dan jika faedah terkumpul pada dana tersebut, ia tidak akan dianggap sebagai sebahagian daripada dana pelanggan dan tidak akan dikreditkan ke akaun anda.