Apakah itu panggilan margin?

Margin adalah bahagian Ekuiti Tunai dalam akaun anda yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan terbuka. Anda hendaklah mempunyai margin Ekuiti Tunai yang mencukupi dalam akaun anda untuk berdagang dengan bebas.

 

Dalam keadaan yang jarang berlaku, keadaan pasaran boleh menyebabkan Ekuiti Tunai anda menjadi negatif. Dalam keadaan ini, eToro akan melakukan panggilan margin. Ini bermakna eToro akan menutup semua dagangan terbuka dan menggantung dagangan dalam akaun anda. Anda hanya boleh berdagang semula apabila semua dagangan ditutup dan Ekuiti Tunai tidak lagi negatif.

 

Sebagai contoh: jika Ekuiti Tunai anda adalah -$50 dan nilai semasa kedudukan terbuka anda mencapai $50 atau kurang (termasuk keuntungan tidak terealisasi), eToro akan menutup semua kedudukan terbuka untuk mengelakkan akaun anda daripada mencapai Ekuiti Tunai negatif.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keperluan margin, sila rujuk kepada Terma dan Syarat kami.

 

Apakah itu Ekuiti Tunai?

Ekuiti Tunai anda adalah jumlah nilai dana sebenar anda, termasuk dana yang dilaburkan dan tidak dilaburkan + U/R yang tidak direalisasikan. Anda boleh menyemak status Ekuiti Tunai anda pada bila-bila masa di platform eToro dengan mengklik tab 'Pengeluaran Dana' di bar sisi sebelah kiri dan kemudian klik 'Tunjukkan Pecahan'.

 

Apa yang berlaku jika anda mencapai panggilan margin?

Sekiranya anda menghampiri panggilan margin (mencapai baki ekuiti sebanyak 20%), anda akan menerima amaran panggilan margin melalui pemberitahuan dalam platform. Anda kemudian boleh memutuskan sama ada untuk mengelakkan panggilan margin dengan menutup kedudukan sendiri atau mendeposit lebih banyak dana. Sekiranya anda mencapai panggilan margin, kami akan menutup semua dagangan terbuka anda dan menggantung dagangan dalam akaun anda. Sebaik sahaja semua dagangan ditutup, kami akan menyemak Ekuiti Tunai anda. Sekiranya ia masih negatif dan akaun anda layak, kami akan menyerap kerugian dan menetapkan semula Ekuiti anda kepada sifar sebagai sebahagian daripada dasar kami berkaitan Perlindungan Baki Negatif. Anda boleh berdagang semula apabila Ekuiti Tunai tidak lagi negatif.

 

Bolehkah anda mencapai panggilan margin apabila anda mempunyai Jumlah Ekuiti yang positif?

Ya. Panggilan margin berlaku apabila anda tidak mempunyai Ekuiti Tunai yang mencukupi dalam akaun anda. Angka di bahagian bawah kanan Senarai Pantau dan Portfolio anda adalah Jumlah Ekuiti akaun anda dan termasuk mana-mana kredit eToro yang anda mungkin telah terima. Sekiranya Jumlah Ekuiti anda termasuk kredit eToro, anda boleh mencapai panggilan margin walaupun melihat Jumlah Ekuiti yang positif, kerana margin dikira hanya menggunakan Ekuiti Tunai sebenar anda.

 

Bagaimanakah anda boleh mengelakkan panggilan margin?

Untuk mengelakkan panggilan margin, pastikan anda mempunyai Ekuiti Tunai yang mencukupi dalam akaun anda. Semak status Ekuiti Tunai anda secara berkala dan pastikan untuk memberi perhatian jika anda menerima amaran panggilan margin daripada eToro. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan lain tentang panggilan margin, sila hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan eToro.