Stocks Cray Inc., CRAY
34.96 0 (0%)
Harga mengikut Xignite, dalam USD | Pasaran Ditutup
Berdagang
Jual
S
34.96
Beli
B
35.03

Gambaran Keseluruhan

Penutupan sebelumnya34.96
Julat Hari34.96 - 34.96
Julat 52 ming.19.20 - 36.64
Jumlah Purata (3m)N/A
Pulangan 1-Tahun54.08%
Beta1.0338
Modal Pasaran1.45B
Nisbah P/E
Pendapatan395.95M
EPS-2.6274
Dividen (Hasil)0 (0%)
1 Hari 1 Minggu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun Maksimum
Masa carta dalam UTC
Industri Computer Processing Hardware
Ketua Pegawai Eksekutif
Pekerja 1,287

RINGKASAN KEWANGAN

Pendapatan bagi tahun fiskal berakhir 31/12/2018, Cray Inc. adalah increased 16.25% kepada 456.47M. Pendapatan bersih increased 46.44% kepada -71.68M. Aset bersih decreased 14.22% kepada 343.38M dan EPS increased daripada -3.33 kepada -1.76.
CRAY Perhubungan Pelabur
Penyata PendapatanKunci Kira-kiraPenyata Aliran Tunai
Sukuan Tahun
Margin Kasar
29.60%
Margin Keuntungan Bersih
-6.61%
Margin Operasi
-34.23%
Pulangan Atas Pelaburan
-6.59%
09/18
12/18
03/19
06/19
Jumlah Pendapatan
92.33M
163.23M
71.55M
68.84M
Keuntungan Kasar
24.96M
40.28M
26.8M
25.14M
Pendapatan Operasi
-36.24M
-28.15M
-31.17M
-39.96M
Pendapatan Bersih
-22.39M
-13.33M
-29.42M
-42.56M