StocksGoldcorp IncGG

GG

Goldcorp Inc

11.19 0 (0%)
Harga Tertunda Oleh NASDAQ, dalam USD Pasar ditutup
Berdagang
S
11.22
B
11.25

RINGKASAN KEWANGAN

Pendapatan bagi tahun fiskal berakhir 31/12/2018: Goldcorp Inc decreased sebanyak 11.42% dan berjumlah 3.03B. Pendapatan bersih decreased sebanyak 730.55% kepada -4.15B. Aset bersih decreased sebanyak 30.38% kepada 9.88B dan EPS decreased daripada 0.76 kepada -4.77.
GG Perhubungan Pelabur
Penyata PendapatanKunci Kira-kiraPenyata Aliran Tunai
Sukuan Tahun
Margin Kasar
5.57%
Margin Keuntungan Bersih
-54.45%
Margin Operasi
1.25%
Pulangan Atas Pelaburan
-13.12%
03/18
06/18
09/18
12/18
Jumlah Pendapatan
846M
793M
621M
772M
Keuntungan Kasar
115M
72M
-54M
36M
Pendapatan Operasi
74M
33M
-75M
6M
Pendapatan Bersih
67M
-131M
-101M
-3.98B