24.22 0.75 (3.20%)
Harga mengikut Xignite, dalam USD |   Pasaran Ditutup
Berdagang
Jual
S
24.30
Beli
B
24.35
(klik kanan untuk memadamklik kanan untuk mengurus)
VIA
- +
 
Tiada Data Tersedia
Cari Simbol atau Nama Pengguna
Carta menunjukkan harga JUAL. Semua harga adalah petunjuk dan untuk tujuan maklumat sahaja.