CFD-trading på eToro

I løpet av det siste tiåret har CFD-er (Contracts For Difference) blitt den mest populære måten for investorer å handle aksjer, råvarer, indekser og valutaer på nettet. Som med alt som vokser så fort, finnes det mange misforståelser om CFD-er. Her vil vi derfor begynne med det mest grunnleggende for å forklare hva en CFD er og hva dette betyr for deg som investor.

Mange aktiva på eToro handles som CFD-er, og handlene utføres på markedet til bestemte tider.

Hva er en CFD?

CFD står for «Contract for Difference». Enkelt fortalt er en CFD en avtale mellom deg og en megler om å betale hverandre forskjellen mellom prisen et aktivum (som f.eks. gull, EUR/USD, Microsoft-aksjen e.l.) har når kontrakten blir inngått og prisen det har når du senere velger å avbryte kontrakten, dvs. når du lukker handelen.

Dette betyr at du ikke eier det faktiske verdipapiret, men at du inngår en kontrakt med eieren (i dette tilfellet tradingplattformen) om å gjøre opp kontrakten dere imellom når avtalen er avsluttet.

Dette gir deg mange muligheter, deriblant brøkvis eierskap av aksjer, shortsalg av verdipapirer som ikke tilbyr shortsalg, og mye mer.

Hvordan fungerer CFD-er?

Logikken bak CFD-handel er stort sett den samme som ved investeringer i andre markeder, som for eksempel aksjehandel. Hvis prisen går opp med 10 %, gjør investeringen din det samme. Hvis prisen derimot går ned med 10 %, mister investeringen din også 10 % av verdien.
Den største forskjellen med CFD-er er at investeringen din består av en kontrakt som gir deg mer fleksibilitet enn om du hadde eid den faktiske aksjen: Du kan bruke giring, legge inn stop-loss- og take-profit-ordre og velge når du vil realisere gevinsten/tapet ved å lukke handelen.
Når du investerer i aksjer ved hjelp av CFD-er og ikke bruker giring (1:1), innebærer handelen ingen større risiko enn om du hadde investert i den faktiske aksjen.

Kan jeg bare tjene penger når prisene går opp?

Nei. En av de store fordelene med å investere i CFD-er fremfor i råvarer eller aksjer er at du kan tjene på fallende markeder også. Husk at en CFD er en forskjellskontrakt, men forskjellen kan gå i begge retninger. Du kan derfor investere i muligheten for at prisene går opp (en kjøpsordre eller lang ordre) eller ned (en salgsordre eller short), avhengig hva du mener er sannsynlig.

Er minimumsinvesteringen i aksjen lik aksjekursen i markedet?

Nei. CFD-er gjør det mulig å investere mindre beløp i det markedet du ønsker. Med CFD-er behøver du egentlig ikke å kjøpe eller eie et instrument, og derfor er du ikke begrenset av den høye prisen til visse aksjer eller råvarer. Så selv om prisen på Google-aksjen for eksempel er $ 1 000, kan du på eToro investere så lite som $ 50 (med en giring på 1:10) og eie $ 500 i Google-aksjer. Dette er en av de største fordelene ved å bruke CFD-er.

Finnes det aktiva som er unike for CFD-er?

Ja. Indekser som DJ30 eller SPX500 er for eksempel ikke fysiske aktiva – du kan ikke eie en del av en indeks. Med CFD-er kan du imidlertid spekulere i utviklingen til indekser. Dette gir deg muligheten til å ikke bare investere i én aksje, men i en hel sektor av et lands økonomi.

Har CFD-er større risiko enn tradisjonelle investeringer i markedet?

Nei. Alle investeringer innebærer risiko, og det samme gjelder for CFD-er. CFD-er blir bare mer risikofylt når du bruker giring, slik at du øker din eksponering i markedet. På for eksempel eToro kan du investere i et aktivum uten noen giring.

Er CFD-er nødvendig for Copy Trading?

Ja. CFD-er gir den fleksibiliteten som gjør det mulig å utføre kopierte handler og samtidig ivareta de nøyaktige proporsjonene mellom kopitraderens avsatte midler og den kopierte traderens konto. Hvis en trader som du kopierer med $ 100 investerte en del av sin konto i Google-aksjer, ville du ikke kunne kopiere denne handelen uten CFD-er, siden én Google-aksje for tiden koster over $ 500.

Hva er forskjellen mellom CFD-er og ETF-er?

Selv om det finnes likhetstrekk mellom CFD-er og ETF-er (børshandlede fond) er de ganske ulike. Likheten er at begge er derivater: Et ETF er et fond som samler flere finansielle aktiva til ett verdipapir som kan handles, mens en CFD er en kontrakt knyttet til prisendringer i et bestemt verdipapir. I begge tilfellene innebærer dette at du ikke faktisk kjøper det underliggende verdipapiret. Mens ETF-er ofte settes sammen av finansinstitusjoner for å følge en bestemt markedsstrategi (ofte for å hedge en risiko), tilbys CFD-er av en megler for å gi private brukere tilgang. Som med ETF-er kan CFD-trading brukes til å skape en portefølje som følger en markedsstrategi. Dette gir brukeren absolutt kontroll over hvilke aktiva de ønsker å investere i og gjør dem i stand til å styre sine egne risikoer.