Hvor stor er minimumshandelen?

Hvor stor er minimumshandelen?

 

Minimumshandelen for kunder som registrerte kontoer på eller etter 2. april 2017 (unntatt innbyggere i Kina, India, Russland og Sørøst-Asia) er basert på handelens eksponering (giring* x investert beløp):

 

Minimumshandelen for kunder bosatt i Kina, India, Russland og Sørøst-Asia som registrerte kontoen den 2. april 2017 eller senere, er basert på handelens eksponering (giring* x investert beløp):

  • Valutaer, råvarer og indekser: 1 000 USD
  • ETF-er: 500 USD
  • Aksjer: 50 USD
  • Kryptovaluta: 25 USD

 

* Bruk av giring kan være underlagt begrensninger i samsvar med ESMA-kravene (European Securities and Markets Authority). For å lese mer, klikk her.

 

Minste handelsstørrelse for kunder som registrerte konto før 2. april 2017, er basert på investert beløp:

  • Valutaer, kryptovalutaer og råvarer: 25 USD
  • Aksjer: 50 USD
  • Indekser og ETF-er: 200 USD

 

Minstebeløpet for å kopiere noen er 200 USD. For å lese mer om Copy Trading, klikk her.