Hva er stop loss?

Stop loss er et risikostyringsverktøy, som har til hensikt å beskytte investeringen din. Det er obligatorisk på alle posisjoner, unntatt for kryptovalutaer og realaktiva.

 

Det er en justerbar ordre for å lukke handelen når markedsutviklingen medfører tap av et spesifikt beløp i posisjonen din og hjelper deg med å minimere tapene dersom markedet beveger seg i motsatt retning av det du forventet.

 

Du kan angi stop loss i henhold til et bestemt nivå i markedet (kurs) eller som et pengebeløp, som også vises som en prosentandel av din opprinnelige investering i handelsvinduet.

 

Under normale markedsforhold, når markedet når din forespurte pris og du har mistet det forutbestemte beløpet, vil stop loss-ordren utløses og automatisk lukke posisjonen din.

 

Imidlertid kan stop loss ikke garanteres. Under volatile perioder med drastiske bevegelser, kan store markedsgap oppstå på grunn av markedsforholdene, og det kan hende at stop loss ikke utløses til prisen du ønsket. Hvis en handel basert på stop loss ikke kan utføres i markedet på grunn av en slik situasjon, vil den utløses ved den nærmeste mulige prisen.

 

Vi kompenserer ikke for slike situasjoner, da vi ikke griper inn i markedsforholdene eller en gitt situasjon. Les paragraf 4.4 i Vilkår og betingelser for mer informasjon.