Hva er stop loss?

Stop Loss (SL) er et risikostyringsverktøy som har til hensikt å beskytte investeringen din.

 

Det er en instruksjon om å lukke en handel til en bestemt kurs, for å forhindre ytterligere tap hvis prisutviklingen gjør at du taper penger. Hvis markedet når din forespurte kurs og du har tapt det forutbestemte beløpet, utløses Stop Loss-ordren og lukker posisjonen din automatisk.

 

En Stop Loss er obligatorisk for alle posisjoner, unntatt KJØP-posisjoner uten giring.

 

Du kan angi Stop Loss i henhold til en bestemt kurs i markedet eller som et pengebeløp. For de fleste handler er standardinnstillingen for Stop Loss på 50 % av posisjonens beløp. Hvis verdien på posisjonen din faller til 50 % av beløpet du investerte, utløses med andre ord Stop Loss, og posisjonen lukkes automatisk.

 

Du kan når som helst justere Stop Loss så lenge handelen er åpen.

 

Under normale markedsforhold kan ikke Stop Loss garanteres. Når markedet er volatilt, kan det hende at din ønskede Stop Loss-kurs ikke kan oppfylles i markedet. I så fall utløses Stop Loss med den neste tilgjengelige kursen. Derfor kan du tape mer på handelen enn du var forberedt på. Vi kompenserer ikke for slike situasjoner, da vi ikke griper inn i markedsforholdene eller en gitt situasjon.

 

Se også: