Hva er adressebevis?

For å verifisere kontoen din, er du pålagt å sende oss et separat dokument (annet enn identitetsbeviset ditt) for å bekrefte din nåværende adresse, for eksempel en regningskopi eller kontoutskrift.

Dette dokumentet må være utstedt i navnet til kontoholderen i eToro, ikke være eldre enn 6 måneder gammelt og inneholde følgende informasjon:

a. Navnet ditt
b. Din nåværende bostedsadresse
c. Utstedelsesdato

Vi aksepterer enhver regning som er utstedt av en finansinstitusjon, et energiselskap, et myndighetsorgan eller en rettslig myndighet. Hvis fakturaen eller dokumentet ditt er tilgjengelig på nettet, kan du sende det til oss enten som PDF-fil eller som skjermbilde.

 

Adressebeviset kan være et av følgende:

  • Bank-/kredittkortutskrift/brev fra banken
  • Strøm, vann-, gass- eller telefonregning
  • Skattebevis/ligningsattest
  • Pensjonsbevis
  • Et offisielt brev fra din arbeidsgiver eller utdannelsesinstituasjon som bekrefter bostedsadressen din


Hva vil ikke bli akseptert?

  • Kvitteringer
  • Fakturaer for varer
  • Håndskrevne regninger
  • Forsikringsfakturaer


Dokumenter kan sendes på ditt lokale språk, og kan lastes opp her.