Hva er adressebevis?

For å verifisere kontoen din må du sende oss et separat dokument (et annet en identitetsbeviset) for å bekrefte din nåværende bostedsadresse.

 

Dette dokumentet må være utstedt i navnet til eieren av eToro-kontoen, være datert i løpet av de siste 6 månedene (unntatt for gyldig legitimasjon utstedt av myndighetene, for eksempel førerkort) og inneholde følgende informasjon:

 

a. Navnet ditt

b. Din nåværende bostedsadresse

c. Utstedelsesdato

d. Utstedende myndighet

e. En referanse til utstedende myndighet (logo, kontaktinformasjon, nettsted osv.)

 

Vi aksepterer alle dokumenter som er utstedt av banker, energiselskaper, offentlig etater eller juridiske myndigheter. Hvis fakturaen eller dokumentet ditt er tilgjengelig på nettet, kan du sende det til oss enten som PDF-fil eller som skjermbilde.

 

Adressebeviset kan være et av følgende:

  • Strøm, vann-, gass- telefon- eller internettregning
  • Førerkort / oppholdstillatelse / nasjonalt ID-kort
  • Bank-/kredittkortutskrift
  • Regning for kommunale avgifter / skattebrev
  • Pensjonsbevis
  • Husleiekontrakt – utstedt av myndighetene

 

Hva vil ikke bli akseptert?

  • Pensjons- og forsikringsdokumenter
  • Kvitteringer
  • Fakturaer for varer
  • Håndskrevne regninger

 

Du kan sende inn dokumenter på ditt lokale språk. De kan lastes opp her.