Hvordan kan jeg se handelshistorikken min?

Klikk på Portefølje-fanen på venstre side av skjermen, og klikk så på klokkeikonet for å åpne Historikk-visningen din.

Under Historikk-fanen kan du se historikken for handlene du har lukket, tradere du tidligere har kopiert og CopyPortfolios.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

 

Du kan angi tidsrammen for handlene du ønsker å se – som standard er det 30 dager (30D).

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/6/history%2030d.JPG

 

Klikk på filterikonet for å vise informasjon om bare én type investeringer (manuelle handler eller kopierte handler og CopyPortfolios). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/2/Buttons%20-%20Filter.PNG


 

Du kan klikke på listeikonet for å se en liste over alle enkelthandlene du lukket i den valgte perioden. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/3/Buttons%20-%20List.PNG

I denne visningen, viser ikonet på venstre siden av skjermen hvordan handelen ble lukket:

 

Klikk på innstillinger-hjulet, så får du to valg:
https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/4/settings%20wheel.PNG

Klikk på Kontoutskrift for å generere en rapport over alle transaksjoner som har blitt gjennomført på kontoen din mellom en valgt startdato og sluttdato (innskudd, uttak, posisjoner åpnet og lukket osv.). Denne rapporten kan så eksporteres til en PDF- eller Excel-fil.

Klikk på Tilpass for å justere hvilken informasjon du ønsker å se i Historikk-visningen og bytt rekkefølge på kolonnene (investert beløp, gevinst/tap (i $ eller %), enheter, gebyrer, sluttverdi, åpningskurs, åpningstid, sluttkurs, sluttid, pip-endring, giring).