Hvordan blir populære investorer betalt?

Populære investorer får betaling én gang per måned via tradingkontoen sin.

Pengene kan deretter utbetales via ønsket betalingsmetode (for eksempel: bankkonto, PayPal, FirstChoice Pay Card og mange andre alternativer), med mindre de ønsker å beholde pengene på kontoen.

Betalingen er basert på brukerens Popular Investor-nivå, som bestemmes av hvor mange verifiserte kopierere de gjennomsnittlig har per dag, gjennomsnittlig egenkapital på brukerens egen konto og AUM (aktiva under forvaltning – det totale beløpet kvalifiserende kopierere har satt av til å kopiere dem, medregnet gevinster og tap av åpne posisjoner).