Om risikovurderinger

Risikovurderingen viser risikoen investoren tar, og beregnes ved hjelp av en spesiell formel som vi har utviklet selv her i eToro.

For hver bruker beregner vi en risikovurdering fra 1 til 10, der 1 er lavest mulig risiko og 10 er høyest mulig risiko.

Les dette blogginnlegget for en detaljert forklaring.

For å se nylige endringer kan du klikke her