Hvordan beregnes gebyrer for beholdning over natten for olje og naturgass?

Fra 22. februari 2019 gjelder følgende gebyrer for beholdninger over natten for energiaktiva (olje og naturgass)*:

For KJØPS-posisjoner (long):
– {[(2,5 % * kurs)/365] + [1/AntDag * (Neste – Aktuell)]} * Enheter


For SALGS-posisjoner (short):
– {[(2,5 % * kurs)/365] – [1/AntDag * (Neste – Aktuell)]} * Enheter
 

Der:

  • Det årlige gebyret deles på 365 for å få et daglig gebyr.

  • AntDag: Antallet dager mellom utløpsdatoen for den aktuelle og den neste kontrakten

  • Neste: Oljeprisen på nest kontrakt

  • Forrige: Oljeprisen på aktuell (front) kontrakt

  • Enheter: Antallet enheter i posisjonen

 

*Ovenstående forklaring tilsvarer en stigende futureskurve. Gebyrene reverseres for KJØP og SALG når kurven er synkende.

Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring på hvordan gebyrene beregnes på eToro, kan du lese dette blogginnlegget. Du finner en utfyllende gebyroversikt på nettsidene.