Hvorfor ble handelen min automatisk lukket?

Merk at handler kan lukkes automatisk når Stop Loss- eller Take Profit-ordren utløses.

Stop Loss og Take Profit er risikostyringsverktøy som legger et ekstra beskyttelsesnivå på investeringen. De er justerbare ordrer for å lukke handelen når markedet beveger seg med spesifisert gevinst eller tap for din posisjon, og dermed kan du minimere tapene eller ta fortjenesten. Når en handel lukkes av Stop Loss eller Take Profit, blir det investerte beløpet +/– fortjeneste eller tap (P/L) returnert til kontosaldoen din.

Du kan se over alle de avsluttede handlene dine under Historikk.

Klikk her for mer informasjon om Stop Loss og Take Profit.