Hva koster det å konvertere et kryptoaktivum til et annet? (eToro Wallet)

Merk at du både betaler et konverteringsgebyr til eToro og et blokkjedegebyr.

eToro-gebyret er på 0,1 %. Siden blokkjeden er ekstern og gebyret varierer, kan vi bare oppgi et estimat.

Hvis du for eksempel ønsker å konvertere BTC til ETH når BTC/ETH-kursen er 10, tar vi 0,1 % av den gjeldende kursen. Dette betyr at du mottar 9,99 enheter av ETH. Konverteringskursene er eToros markedskurser.