Eier jeg kryptoaktivaene mine?

På eToro sikres noen posisjoner med ekte aktiva, mens andre bruker CFD-er.

  • Trading av ekte kryptoaktiva innebærer at vi kjøper sjetonger på dine vegne og registrerer dem i en separat konto under ditt navn. Når posisjonen lukkes, selger vi enhetene på dine vegne, og det investerte beløpet +/– eventuelle gevinster og tap konverteres til konvensjonell valuta.
  • CFD står for Contract for Difference (forskjellskontrakter). CFD-trading gjør det mulig for deg å handle et aktivum ved å inngå en kontrakt med eToro om å replikere markedsforhold uten å kjøpe det underliggende aktivumet. Klikk her for å lære mer om CFD-er. Alle CFD-handler merkes som «CFD» i handelslinjen.

 

Typen kryptoposisjon avhenger av retningen du handler (KJØP eller SELG), bruk av giring og regulering som gjelder for deg. Klikk her for å finne ut hvilken regulering som gjelder for din konto.

 

For kunder av eToro (Europe) Ltd:

  • Alle SELG-posisjoner (short) er CFD-er.
  • Fra 3. september 2017 sikres alle ikke-girede KJØP-kryptoposisjoner (long) med ekte aktiva. Eventuelle slike posisjoner som ble åpnet før denne datoen, ble oppgradert til ekte aktiva 13. mai 2018.
  • Fra 12. august 2019, for kunder av eToro (Europe) Ltd (unntatt kunder bosatt i Kina), sikres KJØP-kryptoposisjoner med 2x giring (unntatt copy trading- og CopyPortfolio-transaksjoner) med det ekte aktivumet. «Marginhandel» brukes til å gire disse handlene.

 

For kunder av eToro (UK) Ltd er alle girede posisjoner og SELG-posisjoner (short) CFD-er. Ikke-girede KJØP-kryptoposisjoner (long) sikres med ekte aktiva.

 

For kunder av eToro Aus Capital PTY Ltd er alle kryptoposisjoner CFD-er.