Så här öppnar du ett nytt konto på eToro:

Följ nedanstående steg för att öppna ett nytt handelskonto

 1. På webbsidan www.eToro.com hittar du och klickar på knappen ”Gå med nu” eller ”Handla nu”.
 2. På följande webbsida hittar du ett elektroniskt formulär där du kan skriva in alla personuppgifter som krävs för att öppna ett nytt handelskonto.
 3. Fyll i alla uppgifter som efterfrågas i formuläret. Att logga in via Facebook och Gmail är andra alternativ.
 4. Innan du skickar in dina uppgifter för granskning ber vi dig bekanta dig med eToros företagsvillkor och integritetspolicy.
 5. När du har läst igenom villkoren ber vi dig godkänna dem genom att markera kryssrutan.
 6. Skicka in dina uppgifter genom att klicka på knappen ”registrera dig”.
 7. Vi vill upplysa alla investerare om att eToro och alla tillhörande varumärken samtliga lyder under Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt
  och finansiering av terrorism. Enligt ovannämnda EU-lagar och förordningar ska alla investerare genomgå Know-Your-Customer-processen (KYC), som beskrivs däri. Mer information om verifieringsprocessen och nödvändiga dokument finns här: https://www.eToro.com/customer-service/account-verification/
 8. Som en del i KYC-processen måste alla nya investerare som registrerar sig tillhandahålla en bekräftelse om bosättning (t.ex. en högst 3 månader gammal giltig elräkning) samt en identitetshandling, som t.ex. ett giltigt pass eller ett annat officiellt foto-id.9.
 9. Som ytterligare ett led i KYC-processen ska nya investerare fylla i ett frågeformulär för att eToro bättre ska kunna skräddarsy ett servicepaket som passar varje investerares individuella profil. Exempel på uppgifter som efterfrågas är den nya investerarens professionella status, kunskapsnivå om kapitalmarknaderna, likviditet, accepterade risknivåer, investeringsmål etc.

 

Open an account