Stocks-ASHM.L-Ashmore Group PLC

ASHM.L Ashmore Group PLC

193.71 2.80 (1.47%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Ashmore Group PLCs inntekter decreased per 21.69% og utgjorde 151.30M. Nettoinntekt decreased per 5.88% til 86.50M. Netto aktiva decreased per NaN til 913.00M og EPS decreased fra N/A til 0.12.
ASHM.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
53.48%
Driftsmargin
58.85%
Avkastning
17.38%