Stocks-ATNX-Athenex Inc

ATNX Athenex Inc

0.1950 -0.0701 (-26.44%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Athenex Incs inntekter decreased per 25.25% og utgjorde 25.06M. Nettoinntekt decreased per 46.66% til -28.77M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra -0.14 til -4.28.
ATNXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
22.97%
Netto fortjenestemargin
-122.72%
Driftsmargin
-60.83%
Avkastning
-75.62%