Stocks-ATUS-Altice USA Inc A

ATUS Altice USA Inc A

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Altice USA Inc As inntekter decreased per 4.39% og utgjorde 9.65B. Nettoinntekt decreased per 78.15% til 220.89M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 2.14 til 0.43.
ATUSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
49.02%
Netto fortjenestemargin
4.42%
Driftsmargin
19.99%
Avkastning
1.76%