Stocks-AZPN-Aspen Technology Inc

AZPN Aspen Technology Inc

199.43 1.41 (0.71%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Aspen Technology Incs inntekter increased per 157.63% og utgjorde 1.04B. Nettoinntekt decreased per 302.76% til -107.76M. Netto aktiva decreased per 0.75% til 13.07B og EPS decreased fra 1.30 til -1.67.
AZPNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
39.05%
Netto fortjenestemargin
-10.36%
Driftsmargin
-17.53%
Avkastning
-0.82%