Stocks-B4B.DE-METRO AG

B4B.DE METRO AG

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: METRO AGs inntekter increased per 2.85% og utgjorde 30.65B. Nettoinntekt decreased per NaN til 439.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 2.02B og EPS decreased fra N/A til 1.21.
B4B.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
15.97%
Netto fortjenestemargin
0.21%
Driftsmargin
-1.19%
Avkastning
1.12%