Stocks-BALY-Ballys Corporation

BALY Ballys Corporation

15.54 -0.03 (-0.19%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ballys Corporations inntekter increased per 70.57% og utgjorde 2.26B. Nettoinntekt decreased per 492.69% til -425.55M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra -1.45 til -7.32.
BALYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
43.18%
Netto fortjenestemargin
-0.40%
Driftsmargin
7.26%
Avkastning
1.21%