Stocks-BLUE-Bluebird Bio Inc

BLUE Bluebird Bio Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Bluebird Bio Incs inntekter decreased per 1.77% og utgjorde 3.60M. Nettoinntekt increased per 52.62% til -266.58M. Netto aktiva decreased per 47.54% til 196.34M og EPS increased fra -11.89 til -3.39.
BLUEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
-15.86%
Netto fortjenestemargin
-6,135.71%
Driftsmargin
-1,523.91%
Avkastning
-71.04%