Stocks-CAJ-Canon Inc - ADR

CAJ Canon Inc - ADR

21.63 -0.03 (-0.14%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Canon Inc - ADRs inntekter increased per 13.64% og utgjorde 8.18B. Nettoinntekt increased per 53.91% til 636.96M. Netto aktiva increased per 9.53% til 25.38B og EPS decreased fra 0.38 til N/A.
CAJs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
49.59%
Netto fortjenestemargin
4.91%
Driftsmargin
8.36%
Avkastning
5.87%