Stocks-CAMP-CalAmp Corp.

CAMP CalAmp Corp.

3.09 -0.08 (-2.52%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 30/11/2022, var CalAmp Corp.s inntekter increased per 8.32% og utgjorde 78.89M. Nettoinntekt increased per 36.84% til -4.73M. Netto aktiva decreased per 14.33% til 18.69M og EPS increased fra -0.21 til -0.13.
CAMPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
36.54%
Netto fortjenestemargin
-7.09%
Driftsmargin
-7.96%
Avkastning
-7.44%