Stocks-COUP-Coupa Software Inc

COUP Coupa Software Inc

80.97 0.63 (0.78%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2022: Coupa Software Incs inntekter increased per 33.91% og utgjorde 725.29M. Nettoinntekt decreased per 104.93% til -369.11M. Netto aktiva decreased per 12.94% til 905.66M og EPS decreased fra -2.63 til -5.13.
COUPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
58.28%
Netto fortjenestemargin
-32.54%
Driftsmargin
-33.50%
Avkastning
-12.61%