Stocks-CPE-Callon Petroleum Co

CPE Callon Petroleum Co

39.57 -0.31 (-0.78%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Callon Petroleum Cos inntekter increased per 57.99% og utgjorde 3.23B. Nettoinntekt increased per 231.32% til 1.21B. Netto aktiva increased per 65.37% til 3.09B og EPS increased fra 7.26 til 19.54.
CPEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
45.87%
Netto fortjenestemargin
-25.74%
Driftsmargin
42.60%
Avkastning
-5.66%