Stocks-DISH-DISH Network Corp

DISH DISH Network Corp

8.70 0.11 (1.24%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var DISH Network Corps inntekter decreased per 1.27% og utgjorde 4.04B. Nettoinntekt increased per 122.18% til 954.47M. Netto aktiva increased per 5.57% til 18.41B og EPS increased fra 0.65 til 1.47.
DISHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
27.53%
Netto fortjenestemargin
12.23%
Driftsmargin
12.26%
Avkastning
6.29%