Stocks-EVA-Enviva Partners LP

EVA Enviva Partners LP

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Enviva Partners LPs inntekter increased per 5.05% og utgjorde 1.09B. Nettoinntekt decreased per 15.90% til -168.37M. Netto aktiva increased per 5.95% til 286.76M og EPS decreased fra -2.38 til -2.51.
EVAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
1.60%
Netto fortjenestemargin
-9.87%
Driftsmargin
-7.95%
Avkastning
-6.61%