Stocks-EVBG-Everbridge Inc

EVBG Everbridge Inc

23.98 0.04 (0.17%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Everbridge Incs inntekter increased per 17.22% og utgjorde 431.89M. Nettoinntekt increased per 35.47% til -61.17M. Netto aktiva decreased per 37.52% til 289.11M og EPS increased fra -2.50 til -1.54.
EVBGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
62.49%
Netto fortjenestemargin
-26.53%
Driftsmargin
-10.46%
Avkastning
-14.36%