Stocks-IDEX-Ideanomics Inc

IDEX Ideanomics Inc

2.19 -0.13 (-5.60%)
Markedet er åpentForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ideanomics Incs inntekter decreased per 11.52% og utgjorde 100.94M. Nettoinntekt decreased per 9.89% til -282.12M. Netto aktiva decreased per 60.02% til 146.56M og EPS increased fra -0.57 til -0.51.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning