Stocks-INT-World Fuel Services Corp

INT World Fuel Services Corp

24.00 -0.09 (-0.36%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/3/2023, var World Fuel Services Corps inntekter decreased per 9.38% og utgjorde 12.58B. Nettoinntekt increased per 8.13% til 22.60M. Netto aktiva increased per 1.16% til 2.01B og EPS increased fra 0.33 til 0.36.
INTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
1.30%
Netto fortjenestemargin
0.36%
Driftsmargin
0.77%
Avkastning
4.63%