Stocks-JBT-John Bean Technologies Corp.

JBT John Bean Technologies Corp.

98.63 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: John Bean Technologies Corp.s inntekter increased per 15.93% og utgjorde 2.17B. Nettoinntekt increased per 10.39% til 130.70M. Netto aktiva increased per 14.95% til 862.70M og EPS increased fra 3.69 til 4.07.
JBTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.42%
Netto fortjenestemargin
6.32%
Driftsmargin
9.39%
Avkastning
8.63%