Stocks-LSXMA-Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

LSXMA Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

22.93 0.48 (2.14%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stocks inntekter increased per 3.53% og utgjorde 9.00B. Nettoinntekt increased per 71.66% til 1.50B. Netto aktiva increased per 2.55% til 11.90B og EPS increased fra 0.32 til 3.74.
LSXMAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
46.38%
Netto fortjenestemargin
6.00%
Driftsmargin
21.27%
Avkastning
2.37%