Stocks-ML.US-Moneylion Inc

ML.US Moneylion Inc

42.89 -0.23 (-0.53%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Moneylion Incs inntekter increased per 99.14% og utgjorde 340.75M. Nettoinntekt decreased per 15.42% til -190.30M. Netto aktiva increased per 16.25% til 271.13M og EPS decreased fra -0.71 til -0.82.
ML.USs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.08%
Netto fortjenestemargin
-74.99%
Driftsmargin
-5.21%
Avkastning
-297.94%