Stocks-MNST-Monster Beverage Corp

MNST Monster Beverage Corp

103.79 -0.76 (-0.73%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Monster Beverage Corps inntekter decreased per 6.86% og utgjorde 1.51B. Nettoinntekt decreased per 6.43% til 301.67M. Netto aktiva increased per 3.07% til 7.03B og EPS decreased fra 0.60 til 0.57.
MNSTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
50.07%
Netto fortjenestemargin
25.37%
Driftsmargin
24.88%
Avkastning
23.79%