Stocks-MOR.DE-MorphoSys

MOR.DE MorphoSys

14.03 -0.49 (-3.37%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var MorphoSyss inntekter decreased per 14.79% og utgjorde 81.60M. Nettoinntekt increased per 368.14% til 329.45M. Netto aktiva increased per 282.68% til 157.41M og EPS increased fra -3.60 til 9.64.
MOR.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
78.79%
Netto fortjenestemargin
-105.58%
Driftsmargin
-79.32%
Avkastning
-29.29%