Stocks-MOR.DE-MorphoSys

MOR.DE MorphoSys

42.207 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: MorphoSyss inntekter increased per 54.94% og utgjorde 278.27M. Nettoinntekt increased per 70.64% til -151.06M. Netto aktiva decreased per NaN til 157.41M og EPS increased fra -15.40 til -4.42.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning