Stocks-NUVA-NuVasive Inc.

NUVA NuVasive Inc.

39.75 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: NuVasive Inc.s inntekter increased per 5.53% og utgjorde 1.20B. Nettoinntekt increased per 163.05% til 40.41M. Netto aktiva increased per 9.27% til 868.89M og EPS increased fra -1.24 til 0.76.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning