Stocks-OSTK-Overstock.com, Inc.

OSTK Overstock.com, Inc.

20.97 -0.43 (-2.01%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Overstock.com, Inc.s inntekter decreased per 30.01% og utgjorde 1.93B. Nettoinntekt decreased per 120.51% til -35.24M. Netto aktiva decreased per 13.24% til 645.83M og EPS decreased fra 8.11 til -0.80.
OSTKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.76%
Netto fortjenestemargin
-2.45%
Driftsmargin
-0.58%
Avkastning
-41.31%