Stocks-PUMP-ProPetro Holding Corp

PUMP ProPetro Holding Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: ProPetro Holding Corps inntekter increased per 46.33% og utgjorde 1.28B. Nettoinntekt increased per 103.75% til 2.03M. Netto aktiva increased per 15.46% til 954.03M og EPS increased fra -0.53 til 0.02.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning